Handle With Care

10 februari 2010

Langeafstandstransporten: op weg naar afschaffing

Blij varkenDe laatste twee jaar heeft de campagne van de coalitie Handle with Care, die wordt geleid door WSPA, zich ingezet om een einde te maken aan het transport van levende dieren over lange afstanden. En met successen.

 

De leden van de coalitie voelden zich genoodzaakt om in actie te komen door de benauwde en smerige omstandigheden waaronder miljoenen geiten, schapen, runderen, paarden en andere dieren worden vervoerd. Ze moeten reizen doorstaan die uren, dagen of zelfs weken kunnen duren – en alleen om aan het einde ervan geslacht te worden.

 

COmdat het transport van gekoeld en diepgevroren vlees deze gruwelijke transporten overbodig en ouderwets hebben gemaakt, zijn WSPA, Animals Australia, Born Free, Compassion in World Farming, Dyrenes Beskyttelse, Eurogroup, HSUS, RSPCA, RSPCA Australia en World Horse Welfare in 2008 bijeengekomen om gezamenlijk een oproep te doen om een einde te maken aan de langeafstandstransporten.

 

De respons van het publiek, de media en de politiek was overweldigend. WSPA is alle toegewijde supporters, die actie hebben gevoerd en geld gedoneerd, geweldig veel dank verschuldigd.

Samen staan we sterker: wat we hebben bereikt voor de dieren

Als coalitie hebben we belangrijke successen geboekt. Aan de ene kant hebben we een nieuw publiek laten zien hoe langeafstandstransporten er in werkelijkheid uitzien – door onderzoek te doen en met een bekroonde film en een nieuw boek (beide Engelstalig). Anderzijds hebben we beleidsmakers aangezet om er iets aan te doen. Een paar hoogtepunten van de campagne:

  • De coalitie mobiliseerde al snel nationale en internationale steun voor dieren, toen bekend werd dat de uitvoer van schapen van Nieuw Zeeland naar Saoedi-Arabië misschien zou worden hervat. Het resultaat: de hervatting van de transporten is nu van tafel, en daarmee wordt jaarlijks tenminste 50.000 schapen de verschrikkelijke, drie weken durende reis bespaard


  • Door een gerichte campagne liepen de transporten van levende varkens naar Hawaï in 2008 en 2009 terug. Daardoor hoeven ongeveer 3000 varkens per jaar deze lange reis over land en zee niet door te maken. En misleidende teksten op de verpakking van vleeswaren – waarin beweerd werd dat het om “op het eiland geproduceerd varkensvlees” ging - moesten worden verwijderd nadat de coalitie een klacht had ingediend bij het ministerie van Landbouw.

  • De innovatieve website Humane Chain heeft tienduizenden Australiërs gemobiliseerd om contact op te nemen met hun vertegenwoordiger in het parlement over de wrede export van levende schapen. Het publieke debat kwam daarna snel op gang en sindsdien hebben steeds meer parlementsleden en betrokkenen uit het bedrijfsleven in het openbaar te kennen gegeven dat ze tegen het exporteren van levende dieren zijn. .


  • Na een dialoog met invloedrijke religieuze leiders in het Midden-Oosten, nodigde de International Halal Integrity Alliance WSPA uit om richtlijnen voor dierenwelzijn op te stellen voor een toekomstige wereldwijde Halal-norm. Deze voorschriften hebben betrekking op de omgang met de dieren, hun gezondheid, de omstandigheden waaronder ze worden gehouden en het transport tot het moment waarop ze worden geslacht. De voorstellen worden nu al goed ontvangen, en zouden van invloed kunnen zijn in 56 landen, met een gezamenlijke bevolking van 1,5 miljard mensen.


  • In Europa heeft de coalitie zich ingezet om te zorgen dat er beter de hand wordt gehouden aan de voorschriften van de EU. Deze leggen beperkingen op aan de maximale transportduur. Onder meer organiseerden we in juni 2009 in Amsterdam een conferentie voor inspecteurs uit de verschillende EU-lidstaten. Het leidde tot een brandbrief aan de Europese Commissie. Als gevolg van de acties loopt het aantal paarden dat van Spanje naar Italië wordt vervoerd geleidelijk terug.

Het vervoer van levende dieren is een omvangrijke bedrijfstak met grote economische belangen, maar dankzij u en alle andere mensen die de campagne hebben ondersteund, heeft Handle with Care het belang van de dieren centraal kunnen stellen.

Hoe we de misstanden verder willen bestrijden

We hebben gezamenlijk veel bereikt, en nu gaan de leden van de coalitie, zelfstandig of in gezamenlijke campagnes, door op de gebieden waar ze voor de dieren het meeste kunnen bereiken.

 

WSPA heeft op zich genomen om het ernstigste probleem aan te pakken. Wij concentreren ons op de drie weken durende schapentransporten van Australië naar het Midden-Oosten.

  • In het Midden-Oosten zullen we bewijsmateriaal blijven verzamelen over de wreedheden waarmee deze transporten gepaard gaan. We richten ons daar op het bewerken van politici en de vleesindustrie door het vervoer van gekoeld vlees te propageren en door gebruik te maken van de nieuwste marktonderzoeken over vleeskwaliteit en de voorkeuren van de consumenten. 


  • In Australië zullen we de Humane Chain verder ontwikkelen en samenwerken met mensen in de Australische vleesverwerkende industrie, om politici en het grote publiek ervan te overtuigen dat het uitvoeren van levende schapen niet alleen inhumaan is, maar ook schadelijk voor de economie.

Bovendien wil WSPA verdere ondersteuning verlenen aan organisaties die zich sterk maken om  diertransporten in de Europese Unie te verbeteren, zoals Eurogroup en Eyes on Animals.

 

 

 
Handle With Care Footer Image